تبلیغات
راهنمای جاذبه های طبیعی و فرهنگی اصفهان - رضا عباسی ، مشهورترین نقاش عصر صفوی و مبدع سبک نگارگری مکتب اصفهان
 
راهنمای جاذبه های طبیعی و فرهنگی اصفهان
ارائه اطلاعات و عکس و فیلم در باره جاذبه های طبیعی و فرهنگی اصفهان
                                                        

گالری ، فیلم و اطلاعات
 رضا عباسی مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی است.

مراوده های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپا، در زمان شاه عباس، موجب رواج نقاشی های ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوی با دربار هنرپرور جهانگیر پادشاه مغولی هند نیز سبب دیگری برای توجه به هنرمندان در این زمان بود. در این میان آقارضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان گردید. شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد. ساختمان بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، نوعی تازه از نقاشی را به وجود آورد.

 پیش از آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر کردن کتاب های خطی می پرداختند. اما در این دوره نقاشی بر روی دیوارها و کشیدن تصاویر بزرگ برای تزیین بناها مرسوم گردید. رضا عباسی در فاصله این سال ها پرده های نقاشی بسیار آفرید که در آن ها به جای انبوه درباریان، تنها صورت یک یا دو آدمی زیبا نقش می شد. در این تصویرها رنگ آمیزی لباس و صورت و تزئینات و تجملات صحنه درخششی چشم گیر دارد. اما مهارت رضا عباسی، که بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت، در تصویر طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادی بود.

 با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در زمان شاه عباس اول در سال ۱۰۰۰ هجری قمری برابر با ۹۶۹ هجری شمسی و عزیمت هنرمندان به این شهر، در نقاشی ایران تغییر و تحول کلی پدید آمد و هنرمندان برای ارایه کارهای هنری خود فرصت و امکان بیشتری یافتند. در این دوره، نقاشی از درون صفحات کتابها و تزیین آنها بیرون آمد و به صورت تک ورق رواج یافت.بیشترین موضوعی که نقاشان این دوره به تصویر کشیده اند عبارت است از: زندگی عامه مردم و درباریان و به خصوص به تصویر کشیدن اشراف یا لباسهای فاخر و الوان. در این دوره تک چهره سازی در نقاشی رواج زیادی پیدا کرد، شاید دلیل عمده این کار آشنایی هنرمندان دوره صفوی با آثار هنرمندان ممالک اروپایی بود، به دلیل آن که این دوره در حقیقت آغاز ارتباطات نوین با جهان غرب بود، چیزی که در دوره های بیشتر بدین صورت امکان نیافته بود.

 مکتب دوره دوم صفویه با حکومت شاه عباس اول آغاز می شود که در واقع دوران نزول هنر نقاشی (نگارگری ایرانی) و نفوذ هنر اروپایی است و به پیروی از نقاشی های دیواری کلیساهای اروپا نقاشی های دیواری در کاخها و خانه های بزرگان این دوره شروع می شود. مکانهایی که در آنها نقاشی های دیواری فراوانی دیده می شود عبارتند از: عالی قاپو، چهلستون، کلیسای وانک و خانه های سوکیاس در جلفا.


سبک این دوره، چه درنقاشی دیواری و چه در نقاشی های دیگر (پارچه، کاغذ و چوب) از روی اندامهای کشیده تر افراد این دوران و تغییر شکل کلاه قزلباش قدیم، عمامه های مختلف بزرگ، زربافت و راه راه و گاه نیز کلاه فرنگی مشخص می شود. در این دوره هنرمند به مقدار زیادی از قید تصویرگری برای کتاب رها می شود و آثار خود را بر روی دیوارها نقش می کند و ظهور گسترده نقاشی دیواری مشخصه این دوران است. از این دوره تحولات عمده فرهنگی هنری به خصوص هنرنگاری ایرانی آغاز می گردد و هویت اصلی نقاشی و فرهنگ ایرانی به شدت تحت تاثیر فرهنگ اروپایی قرار می گیرد.

 به این نکته باید توجه کرد که شاه عباس دوم مشوق و مروج فرمهای نقاشی اروپایی بود و در این باب هم تلاشهایی نمود. در قرن ۱۸ میلادی، نفوذ غرب و اشکالات سیاسی درون جامعه ای ایرانی، موجب اضمحلال و غنای نقاشی ایرانی (خصوصا مینیاتور به لحاظ تاثیر تکنیک های غربی و نقاشی رنگ و روغنی) و تعدادی از هنرهای دستی (رنگ سازی، فلزکاری، کاغذسازی، جلد سازی و قالی بافی) شد که نتایج آن در سالهای بعد در دوران قاجار مشاهده گردید و حتی تا امروز هم باقی است.

 مهمترین و جالب ترین کارهای نقاشی این دوره متعلق به رضا عباسی و شاگردان اوست. وی مدت زیادی ریاست کتابخانه دربار را به عهده گرفت و روابط دوستی نسبتا عمیقی با شاه عباس داشت. ظرافت کارهای دوران جوانی رضا عباسی، یادآور و احیا کننده سنتهای متزلزل نسل قبل نقاشان صفوی در دربار شاه طهماسب بود ولی دراواخر، طرحهای او تحت تاثیر تجارب زندگی اشرافی زمان خود و گذشت عمر، لطافت خود را از دست داد و خشن شد.موضوعات او بیشتر از بین افراد طبقات پایین جامعه انتخاب شده و از طرف دیگر نفوذ و رواج نقاشی اروپایی در آثار این استاد بی تاثیر نبوده است. شاگردان زیادی نزد او تربیت یافتند که هر کدام سبک و روش وی را ادامه داده اند که مهمترین آنها عبارتند از: محمد شفیع عباسی، افضل الحسینی، محمد معین مصور، محمد علی، محمد یوسف و محمد قاسم.

 (کارل، جی. دوری) درمورد سبک نقاشی رضا عباسی و شاگردانش می نویسد:(با انتقال پایتخت به اصفهان، نقاشی معروف رضا عباسی، مقدمات هنر جدید نقاشی را به شاگردانش تعلیم می دهد. به کار بردن خطوط منحنی، وی را جزو برجسته ترین هنرمندان عصر خویش در آورد و... دراین زمان نفوذ هنر اروپا نیز کم کم مشاهده می شود، ولی این تاثیر به قدری نبود که بتواند هنر و احساس ایرانی را به طرف خود بکشاند. بنابر این هنر قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در ایران روی هم رفته به پیروی از طرحها و با تکیه بر عظمت گذشته استوار می گردد.نقاشی های دوره صفوی تا دوره شاه عباس، متاثر از نقاشی های مکتب هرات (تیموری) بود، ولی از دوره شاه عباس، رضا عباسی سایه روشن را به کار برد و تک چهره ها رواج یافت که این دو روش فصل امتیازی است بین نقاشی هایی که به دوره صفویه نسبت داده می شود. دراواخر این عصر یکی از هنرمندان ایرانی به نام محمدرضا درنقاشی های خود به آثار هنری ایرانی، تازگی هایی که مدیون نقاشی غربی بود، افزود.

دوعامل مهم درشکل گیری مکتب نقاشی اصفهان را می توان این گونه اشاره کرد:

۱) ترکیب دو خصیصه، یعنی گرایش به هنر غرب و توجه به سنتهای شرقی مکتب اصفهان، براین اساس رضا عباسی خط و مشی خاصی درنقاشی بوجود آورد.

۲) عامل دیگر شاید ورود بی شمار ارامنه از مرزهای غربی بود که به امر شاه عباس درجلفا اسکان داده شدند و اینان سلیقه خاصی در تزیین اماکنی چون کلیسا از خود بروز می دادند.

قابل توجه این که درهمین دوره انسان گرایی درنقاشی یا مجسمه سازی، محور اصلی کار هنرمندان است، اما در اصفهان نگرش به انسان جهتی دیگر دارد، الگوی نگارگر ایرانی ، شاه است و حیطه عمل نیز فرمایشات شاهانه و محدوده تفکرش هم درهمین راستاست.... درهمین دوره است که رنگ و روغن به عنوان وسیله ای نوظهور به کار گرفته می شود.اثر عمده نقاشی اروپایی بر هنر ایرانی آن است که هنرمند به طور عینی و نقاشی های دیواری از حالت های ذهن گرایی به حالت های مختلف طبیعت گرایی گرایش پیدا می کند.   علی خیری( واحد فرهنگی میراث فرهنگی اصفهان ) 

مراوده‌های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپا، در زمان شاه عباس، موجب رواج نقاشی‌های ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوی با دربار هنرپرور و با شکوه جهانگیر پادشاه گورکانی یا مغولی هند از یک سو و با دربار امپراتوری عثمانی در دیگر سو نیز سبب دیگری برای توجه به هنرمندان در این زمان بود. در این میان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان گردید. شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد.  رضا عباسی نقاش را نباید با علیرضا عباسی، هنرمند خوشنویس هم‌زمان او که هر دو در دربار دوران سلطنت شاه عباس بزرگ مشغول به کار بودند، اشتباه کرد.

ساختن بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، گونه‌ای تازه از نقاشی را به وجود آورد. پیش از آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر کردن کتاب‌های خطی می‌پرداختند. اما در این دوره نقاشی بر روی دیوارها و کشیدن تصاویر بزرگ برای تزیین بناها مرسوم گردید.

رضا عباسی در فاصله سال‌های ۱۶۳۹-۱۶۱۸ پرده‌های نقاشی بسیار آفرید که در آن‌ها به جای انبوه درباریان، تنها صورت یک یا دو آدمی زیبا نقش می‌شد. در این تصویرها رنگ آمیزی لباس و صورت و تزئینات و تجملات صحنه درخششی چشم گیر دارد. اما مهارت رضا عباسی، که بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت، در تصویر طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادی بود.

 


تابلو مشهور " دو عاشق " رضا عباسی


Subjects : تاریخ اصفهان، هنر و هنرمندان اصفهان، 
Tags : کلان شهر اصفهان،
Related Links : میراث فرهنگی اصفهان، ویکی پدیا،
جمعه 16 آذر 1397 03:40 ق.ظ

You revealed it really well!
cialis sicuro in linea cialis dosage amounts estudios de cialis genricos deutschland cialis online tadalafil generic cialis 20 mg effectiveness generic cialis pro cialis ahumada are there generic cialis walgreens price for cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Incredible many of great information.
cialis coupons click here to buy cialis generic cialis in vietnam costo in farmacia cialis generic cialis levitra cialis online nederland cialis great britain we recommend cialis best buy cialis wir preise cialis generico postepay
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Lovely material, Thanks a lot.
cialis 50 mg soft tab look here cialis cheap canada brand cialis nl cialis taglich il cialis quanto costa buy cialis online nz sublingual cialis online sublingual cialis online cialis generico price cialis wal mart pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Thank you. Wonderful stuff!
cialis flussig weblink price cialis cialis en 24 hora cost of cialis cvs cialis canada on line cialis side effects cialis qualitat cialis for daily use cialis great britain cialis online nederland
یکشنبه 11 آذر 1397 02:12 ب.ظ

Many thanks, I appreciate this.
legalidad de comprar cialis cialis en 24 hora cialis 50 mg soft tab cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada cialis pills boards free generic cialis no prescription cialis cheap can i take cialis and ecstasy safe dosage for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:38 ق.ظ

Factor clearly used..
cialis 30 day sample safe dosage for cialis cialis vs viagra generic low dose cialis look here cialis cheap canada cialis official site cialis 20 mg effectiveness preis cialis 20mg schweiz cialis baratos compran uk prix cialis once a da
شنبه 10 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis kamagra levitra generic cialis 20mg uk enter site very cheap cialis we choice cialis uk cialis soft tabs for sale cialis patentablauf in deutschland cialis pas cher paris cialis patent expiration cialis italia gratis cialis professional from usa
شنبه 10 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You actually suggested that very well.
cialis generico online i recommend cialis generico canadian cialis cialis coupon discount cialis cialis pills cialis online holland buy cialis cialis taglich legalidad de comprar cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
tadalafil tablets buying cialis overnight cialis prices cialis 5 mg schweiz cialis free trial generic cialis at the pharmacy cialis prezzo di mercato cialis daily new zealand cialis coupons buy cialis online cheapest
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:13 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
cialis lowest price cialis for sale in europa buy cialis online legal cialis 30 day sample cialis 20 mg best price cialis 100mg suppliers if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet cialis generico postepay effetti del cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Kudos, I value it!
buy cialis online nz cialis en mexico precio the best site cialis tablets cialis generique costo in farmacia cialis cialis 20 mg best price how to buy cialis online usa cialis canadian drugs cipla cialis online cialis from canada
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:05 ب.ظ

Terrific content. Thanks!
generic levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices levitra generic buy levitra 20 mg levitra online buy 10 mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 10:53 ق.ظ

You explained that perfectly.
cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg buy opinioni cialis generico cialis vs viagra we recommend cialis best buy cialis prices in england cialis preise schweiz cialis generic prescription doctor cialis cialis super kamagra
یکشنبه 8 مهر 1397 06:38 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
online prescriptions cialis pastillas cialis y alcoho cialis coupons cialis super acti cialis pills in singapore prices on cialis 10 mg click here to buy cialis we use it 50 mg cialis dose we choice cialis pfizer india generic cialis levitra
شنبه 31 شهریور 1397 08:24 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of info!

canada online pharmacies surrey canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies without an rx canada medications information canada viagra canadian mail order pharmacies canadian medications, liraglutide drugs for sale in canada canadian prescriptions online serc 24 mg online pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:17 ق.ظ

Cheers! I value it!
buy generic viagra no prescription how get viagra buy viagra online canadian pharmacy buy generic viagra without prescription viagra alternatives order viagra cheap online pharmacy generic viagra order viagra generic pharmacy online viagra online without
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:31 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis para que sirve prix de cialis cost of cialis per pill cialis 20 mg cut in half calis cialis 5mg cialis reviews 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis in vietnam where cheapest cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:33 ب.ظ

Incredible all kinds of fantastic data!
cialis dosage generic cialis at the pharmacy generico cialis mexico 200 cialis coupon cialis 20 mg best price cialis for sale in europa where cheapest cialis cialis pills boards cialis 20 mg cialis generico online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:33 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome facts!
cialis online holland cialis mit grapefruitsaft click here take cialis cialis generico online look here cialis cheap canada cialis kaufen wo cialis therapie low cost cialis 20mg acquisto online cialis cialis daily dose generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:03 ب.ظ

You actually reported this effectively!
5 mg cialis coupon printable callus cialis 10 doctissimo free cialis prezzo cialis a buon mercato cialis en mexico precio cipla cialis online cialis tadalafil cialis kaufen wo cialis generic tadalafil buy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:35 ق.ظ

Really many of wonderful information!
buy viagra for women buy viagra in store viagra buy online uk viagra no rx buy viagra online generic where can you buy viagra online safely buy soft viagra buy viagra no prescription buy discount viagra buy viagra without consultation
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:13 ق.ظ

Whoa tons of awesome material.
cialis generique 5 mg when will generic cialis be available comprar cialis 10 espa241a callus how does cialis work cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg cialis y deporte are there generic cialis cialis authentique suisse
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:31 ق.ظ
Hi, always i used to check weblog posts here in the early hours in the
break of day, since i love to find out more and more.
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:36 ق.ظ
Hi to all, the contents present at this website
are actually amazing for people knowledge, well,
keep up the nice work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه مجاز می باشد